“Vihreät eivät kaipaa poliittista kettua”

Vihreät odottavat viikonloppuna valittavalta uudelta puoluesihteeriltä oman kentän tuntemusta ja poliittista pelisilmää. Kyselyn tuloksia kommentoinut Jussi Lähde on eri mieltä.

Vihreä liitto valitsee uuden puoluesihteerin puoluekokouksessa lauantaina 25.5. Vaalin alla Vihreä Sivistysliitto toteutti yhdessä puolueen kanssa puoluesihteeri-vaalikoneen*, jossa seulottiin puoluesihteeriehdokkaiden sekä puolueen jäsenien ja heidän lähipiirinsä näkemyksiä puolueen tärkeimmän työntekijän ominaisuuksista sekä puolueen kehittämisestä.

Puoluesihteeriltä toivotaan erityisesti oman kentän tuntemusta. Reilu puolet vastaajista piti tätä puoluesihteerin tärkeimpänä ominaisuutena. Taustalla on nähtävissä puolueen valtakunnallisen organisaation keskeneräisyys sekä uusien jäsenien rynnistys: Pekka Haavistononnistuneen kampanjan siivittämänä jäsenmäärä on noussut yli 8000 jäseneen.

Toiseksi tärkeimmäksi vahvuudeksi koettiin poliittinen pelisilmä. Hieman yllättäen talousosaamista ei puoluekoneen vetäjältä edellytetä, se sai vaihtoehdoista selvästi vähiten ääniä.

Vastausten perusteella puoluesihteerin odotetaan olevan mieluummin ihmisten johtaja kuin asioiden hoitaja.

Kallellaan vasemmalle ja someen

Vihreän liiton asemaa on vaikea määrittää perinteisellä vasemmisto-oikeisto-akselilla. Vaikka kyselyn vastauksissa oli hajontaa, on niiden mukaan puolueen paikka selvästi vasemmalla puolella.

 

Minkä pitäisi olla vihreiden paikka poliittisella nelikentällä? Neliö = Lasse Miettinen, kolmio = Sallamaari Muhonen, kuusikulmio = Timo Juurikkala

Minkä pitäisi olla vihreiden paikka poliittisella nelikentällä? Neliö = Lasse Miettinen, kolmio = Sallamaari Muhonen, kuusikulmio = Timo Juurikkala

Vihreä kenttä toivoo puolueelta panostusta sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Sosiaaliturvasta keskusteleminen nousi lähes yhtä tärkeäksi teemaksi kuin eniten kannatusta saanut ympäristönsuojelu. Talous- ja elinkeinopolitiikka kiri kolmanneksi tärkeimmäksi aihealueeksi ohi avoimuuden ja demokratian, joka oli viime kunnallisvaaleissa yksi Vihreän liiton kärkiteemoista.

Kyselyssä tiedusteltiin myös mielipidettä kahden vuoden päästä järjestettävien eduskuntavaalien painopisteistä. Vihreissä uskotaan yhä omaan tekemiseen: toisten puolueiden haastaminen koettiin vasta viidenneksi tärkeimmäksi vaalitoimenpiteeksi. Tuoreessa muistissa saattaa yhä olla edellisten eduskuntavaalien Uusi Suomi -kampanja.

Hyvää äänestystulosta tulisi hakea onnistuneesta ehdokasasettelusta sekä laadukkaasta vaaliohjelmasta. Sosiaalisen median käyttö koetaan tavallista katukampanjointia selvästi tärkeämmäksi keinoksi pärjätä seuraavissa eduskuntavaaleissa.

 

Poliittista pelaamista vastaan

Kyselyn tulokset eivät yllätä politiikan asiantuntija Jussi Lähdettä.

– Jos puoluesihteeristä halutaan poliittinen toimija, se kertoo, että jossain on vajetta. Oman kentän tuntemisen voi tulkita myös tarkoittavan, että puoluesihteerin tulee toimia vihreän kentän toiveiden mukaisesti.

Poliittinen pelisilmän korostuminen saa Lähteen mietteliääksi.

– Vihreä liitto syntyi vastalauseeksi poliittiselle pelaamiselle. Pelisilmän kannattaminen antaa hyvin kyynisen kuvan politiikasta.

Jussi Lähteen mukaan puoluesihteeri on erityisesti henkilöjohtaja. Hänen tärkein tehtävänsä on palvella puolueen kehitystä maltillisesti mutta määrätietoisesti. Puoluesihteerin tulee tunnistaa kiinnostavat, puoluekentän ulkopuoliset virtaukset ja kuunnella muita yhteiskunnallisia tahoja.

Poliittisen nelikentän osalta Lähde kiinnittää huomionsa arvoista kertovaan akseliin, ja kritisoi vihreitä ongelmakeskeisyydestä.

– Missä ovat ne vihreiden uudistusehdotukset, joihin myös muut tahot voisivat lähteä mukaan? Vihreistä on tullut ei-puolue, joka myy vain huolta ja ahdistusta. Puolue tarvitsisi nyt toimintaterapeutin, ei poliittista kettua, Lähde lataa.

Sosiaaliturva korostui vastauksissa toivottuna teemana. Lähde ei koe tämän ilmentävän halua tehdä Vihreästä liitosta varteenotettava yleispuolue, sellaisesta kielisi paremminkin laadukas keskustelu ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

Millaisella kampanjoinnilla ja missä seuraavat eduskuntavaalit voitetaan?

– Pitää osata jättää asioita tekemättä ja käyttää rahaa vain siihen, millä on merkitystä. Haaviston kampanjan olisi pitänyt opettaa, että kannattaa tehdä vain se, mikä vie menestykseen.Turha esimerkiksi jakaa flaikkuja silloin, kun liikkuvat äänestäjät eivät tee päätöksiä.

Lähteen mukaan seuraavissa eduskuntavaaleissa moni pohtii, että pystyykö nykymuotoinen parlamentarismi vastaamaan tämän päivän ja huomisen ongelmiin. Puolueen sisäisen keskustelun ei pidä etäännyttää ihmisiä.

– Vihreiden pitäisi olla kiinnostuneempia ensikertalaisista ja passiivisista äänestäjistä.

* Puoluesihteeri-vaalikoneeseen vastasi 241 henkilöä. Kyselyä levitettiin puolueen sähköpostilistoilla ja Facebook-ryhmissä. Kyselyyn vastanneet ovat puolueen jäseniä ja heidän lähipiiriään sekä puolueen Facebook-sivuista tykkääviä henkilöitä.

Antti Möller on viestintäasiantuntija ja vihreä varavaltuutettu Helsingistä. Hän toimi ajatuspaja Vision koordinaattorina ja Vihreän Tuuman päätoimittajana vuodesta 2012 tammikuuhun 2014. Möller on valmistunut Helsingin yliopiston historian laitokselta ja toimii myös freelancer-toimittajana.