Vähemmän epämääräistä puuhastelua, enemmän aatteen paloa

Vihreät hyväksyvät puoluekokouksessaan Lahdessa 22.5.2016 puolueelle uuden strategian. Tuuma haastatteli strategiatyötä vetänyttä Kaisa Hernbergiä.

Mihin puolue tarvitsee strategiaa?

Jokainen organisaatio tarvitsee yhteisen käsityksen siitä, mitä halutaan saavuttaa ja miten se saavutetaan. Muuten toiminnasta tulee epämääräistä puuhastelua. Strategia ei määrittele puolueen poliittisia linjoja eikä periaatteita, vaan tapoja ja keinoja, miten näitä periaatteita viedään eteenpäin.

Mikä erottaa puolueen strategian esimerkiksi yrityksen strategiasta?

Puolue tavallaan eroaa yrityksistä, tavallaan ei. Molemmat haluavat kasvattaa markkinaosuuttaan. Myös puolueen strategian taustalla on tavoitteena kasvaa poliittisena liikkeenä ja saada lisää edustajia vaaleissa läpi.

Mikä on strategian fokus, keitä se ohjaa?

Strategia on ennen kaikkea työkalu kaikille vihreille toimijoille, vihreiden jäsenille ja toiminnassa mukana oleville ihmisille. Kun strategiaa varten käytiin läpi laajaa tausta-aineistoa, tuli ilmi, että kenttää pitää vahvistaa.  Tavoitteena on palauttaa aatteen palo kenttätoimintaan. Vihreiden tulee olla enemmän poliittinen liike ja vähemmän organisaatio. Jäsenkyselyn ja työpajojen perusteella yhdistyksissä tarvitaan tukea politiikan palauttamisessa toiminnan keskiöön. Nyt liian usein käy niin, että suurin osa ajasta ja energiasta menee yhdistysten pyörittämiseen.

Määrittelimme viime vuoden puoluekokouksen työryhmissä puolueen suuriksi kysymyksiksi seuraavat: Kuinka otamme ihmiset mukaan? Miten toimimme keskenämme? Miten toteutamme ideologisuuden ja yhteiskunnassa vaikuttamisen tasapainon? Miten voimme nostaa kannatustamme? Miten voitamme vaalit? Näihin pyritään vastaamaan strategiassa.

Tavoitteena on palauttaa aatteen palo kenttätoimintaan.

Voiko strategialla ohjata vihreitä poliitikkoja?

Vaaleilla valituilla poliitikoilla on tietenkin erilainen mandaatti toimia. Strategian pitäisi kuitenkin toimia ohjeena ehdokasasettelussa ja sitä kautta sillä on vaikutusta vihreään politiikantekoon. Strategia toimii myös ohjenuorana puolueen ohjelmatyöhön: tarkoitus on määritellä, millä periaatteilla politiikan sisältöjä tehdään, mutta ei määritellä politiikan sisältöjä. Toivoisin, että strategia kannustaisi rivijäseniä ja yhdistyksiä osallistumaan poliittiseen keskusteluun.

Miten strategia tuo politiikan takaisin kentälle?

Piiriyhdistykset ottavat tästä kopin.  Syksyllä tehdään kiertue, jossa käydään läpi, miten strategiaa lähdetään toteuttamaan eri yhdistyksissä eri puolilla Suomea. Strategian rakenne on laadittu niin, että se auttaa yhdistyksiä suunnittelemaan omaa toimintaansa. Strategia on simppeli työkalu kaikenlaisille vihreille yhdistyksille tukikysymyksineen ja mittareineen.

Mihin ongelmaan strategia on vastaus?

Strategia ei ole vastaus mihinkään kriisiin. Vihreät ovat itse asiassa tosi yhtenäinen porukka. Voisimme vain olla paljon parempia verkostoitumaan ja rakentamaan vetovoimaista toimintaa. Teemme välillä asioita vähän puolihaaleasti sinne päin. Toivon, että strategia auttaa meitä kaikkia saamaan toimintaan lisää imua.

Miten tämä eroaa puolueen edellisestä strategiasta?

Todella paljon. Edellinen strategia oli hyvin operatiivinen. Sitä laadittaessa puolue oli paljon järjestäytymättömämpi ja silloin oli tarvetta struktuurien luomiseen. Nyt lähdimme siitä, että strategian ei pidä määritellä liian tarkkaan operatiivista toimintaa. Uusi strategia on vain raamit, joiden sisälle eri toimijat ja yhdistykset tekevät toimintasuunnitelmansa. Strategiassa ei myöskään oteta kantaa puoluetoimiston päivittäiseen työhön, kuten viestintään.

Usein sanotaan, että strategiassa on tärkeää myös sen valmisteluprosessi. Miten te olette kokeneet sen tässä strategiatyössä?

Juuri näin. Nyt valmisteltu paperi ei ole pääasia, vaan koko prosessi puoluekokousta ennen ja sen jälkeen. Takana on yli 20 työpajaa ja jäsenkysely. Ja kuten edellä sanoin, on strategiaa tarkoitus käyttää jatkossa hyväksi kaikkien yhdistysten työssä tulevana syksynä ja siitä eteenpäin. Strategian käyttöönottoa vievät eteenpäin ensisijassa puolueen työntekijät, mutta on vielä auki, jatkaako strategiatyöryhmä myös toimintaansa.

Onko muilla puolueilla strategioita?

En tunne tarkkaan muiden puolueiden tilannetta. Kokoomus on tekemässä itselleen strategiaa. SDP:llä on ollut osallistavia työpajoja. Voi olla, että puolueilla ei ole julkisesti strategiat näkyvissä. Tästä vihreiden strategiasta on tarkoitus tehdä julkiset nettisivut, joihin voidaan yhdistää vihreiden historiaa ja vihreitä tarinoita. Emme halua salailla mitään.

 

Ville Ylikahri on Helsingin työväenopiston rehtori ja Vihreän Sivistysliiton entinen pääsihteeri. Työn ohessa Ylikahri toimii aktiivisesti Helsingin kunnallispolitiikassa ja hän on koulutukseltaan historianopettaja.