Teemanumerot

Vihreän Tuuman vaalinumero kokoaa yhteen tuoreimmat analyysit ja mielenkiintoisimman näkökulmat kevään 2019 eduskuntavaaleista. Minne puolueet ovat menossa? Ratkaisiko sosiaalinen media vaalit? Miltä tuntuu olla ehdolla? Miksi nuoret eivät äänestä? Mikä kirja kaikkien tuoreiden kansanedustajien pitäisi lukea?

Miten puhumme ja kirjoitamme globaaleista ilmiöistä, vaikuttaa merkittävästi maailmankuvamme muodostumiseen. Maailma liikkeessä -teemanumerossa pohditaan kehyksiä, joiden läpi usein tarkastelemme globaaleja tapahtumia ja tarjotaan lukijalle mahdollisuus lukea tarinoista maahanmuuttoliikkeiden takana. Maailma liikkeessä -lehti toteutettiin osana EU:n rahoittamaa Frame, Voice, Report -globaalikasvatushanketta.

 

Tässä teemanumerossa tarkastelemme miltä suomalainen koulutus näyttää  eri koulutusasteilla ja pohdimme miten nykyhetki tulee mahdollisesti vaikuttamaan koulutuksen tulevaisuuteen.

Luonnon monimuotoisuus on uhattuna niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Vihreä Tuuma -lehden teemanumero tarkastelee ilmiötä eri näkökulmista ja esittelee tapoja varjella ja lisätä luonnontilaisia alueita.

Teemanumero käsittelee vihreän politiikan peruskysymyksiä sekä puolueen historiaa ja tulevaisuutta.

Teemanumerossa käsitellään yhdenvertaisuuden toteutumista useista eri näkökulmista. Numeron päätoimittaja on Janette Huttunen.

Numerossa käsitellään kuluttajan asemaa politiikassa eri näkökulmista. Numeron päätoimittaja on Vihreän Sivistysliiton puheenjohtaja Tuomas Viskari.

Köyhyys-teemanumero käsittelee suomalaista köyhyyttä ja sen torjuntaa. Numeron päätoimittaja on Vision ajatuspajatutkija ja -koordinaattori Taru Anttonen.

Arktis-teemanumero käsittelee Arktisen alueen uhkia ja Suomen roolia Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana. Numeron päätoimittajan on Vision suunnittelija Johanna Riitakorpi.

Numeron teemana on koko Suomen hallintoa ja palveluita mullistava maakunta- ja sote-uudistus erityisesti siitä näkökulmasta, mitä uudistus tarkoittaa kunnille. Numeron päätoimittajana toimii Vision pääsihteeri Ville Ylikahri.

Numero pureutuu ruokaan: mitä syömme ja mitä vaikutuksia sillä on? Lehden päätoimit­ta­jana toimii Lihansyöjien maa -kirjan toinen kirjoittaja, Turun vihreiden puheenjohtaja ja kulttuurihistorian tohtorikoulutettava Jukka Vornanen.

Teemanumero pureutuu sosiaali- ja terveyspalveluihin ja keskittyy erityisesti meneillään olevaan sote-uudistukseen ja lähitulevaisuudessa odottaviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Lehden päätoimittajana toimii vihreiden sote-työryhmän puheenjohtaja Veli-Matti Partanen.

Vihreä Tuuma pureutuu maahanmuuttoon Euroopassa, Pohjoismaissa ja Suomessa. Kirjoittajina ja haastateltuina on maahanmuuttotutkijoita, itse maahanmuuttajia ja asian parissa toimivia aktivisteja. Numeron päätoimittaja on Vision Kotoutuminen Kuntoon! -selvityksen kirjoittaja Lilli Rasilainen.

Euroopassa eletään suurten muutosten aikaa. Tässä teemanumerossa perehdytään EU:n ajankohtaisiin kysymyksiin ja vihreiden Eurooppa-politiikkaan.

Tuuman uusimman numeron teema on feminismi, varsinkin sen miettiminen vihreästä näkökulmasta. Lehden päätoimittaja on Marianne Niemelä. Lehdessä käsitellään muun muassa eläin- ja luonnonsuojelun suhdetta feminismiin, eri poliittisten naisjärjestöjen suhdetta feminismiin, ehkäisypolitiikka ja feminismin nykyistä tilaa.

Vision kehitysyhteistyöhankkeeseen liittyvä teemanumero pohtii ilmastonmuutoksen vaikutuksia alkuperäiskansoihin.

Vihreä Tuuma kokoaa eduskuntavaalianalyysin yhteen teemanumeroon. Miten Suomi muuttui vaaleissa? Miksi kävi niinkuin kävi? Puheevuoron saavat myös uudet vihreät kansanedustajat.

Perustulosta puhutaan taas paljon. Vihreä Tuuma esittelee perustulokeskustelun taustat, keskeiset laskelmat ja pohtii perustulomallien ongelmakohtia.

Tässä Tuuman numerossa yritetään valottaa turvallisuuspolitiikkaa monesta näkökulmasta, niin kotimaisin kuin kauempaa tulevinkin näkökulmin.

Teemanumero syntyi halusta keskustella siitä, mitä on vihreä liberalismi. Joukko vihreitä kokosi joukon kirjoituksia, jotka haastavat kaikki mukaan pohtimaan, onko vihreät liberaalipuolue.

Mitä on vihreä yrittäjyys? Miten vihreät tukevat yrittäjyyttä? Teemanumero on toteutettu yhteistyössä Vihreät yrittäjät ry:n kanssa.

Metsien käytöstä on kiistelty vuosikymmenien ajan. Luontotoimittaja Ismo Tuormaan päätoimittama teemanumero pohtii metsien suojelua ja käyttöä eri näkökulmista.

Koulutuksesta on tullut Suomelle vientikärki, mutta missä kunnossa tuote on? PISA-mittausten tulokset eivät peruskoulua mairittele, eivätkä ne kerro, miten suomalainen kasvaa yhteiskunnan ja kulttuurin piiriin.

Suurin osa käyttämästämme tietotekniikasta perustuu suljettuun lähdekoodiin, jolloin emme tiedä, mitä kaikkea ohjelma tekee. Ovatko avoimet tietojärjestelmät ratkaisu puutteelliseen tietoturvallisuuteen? Pitäisikö julkisen sektorin ottaa tiedon avoimuus lähtökohdaksi?

Teemanumerossa käsitellään kaivosteollisuutta ja sen vaikutuksia niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Aiheina mm. alan raportointikäytännöt, vaikutukset alkuperäiskansoihin ja metallien kierrätys.

Väestörakenne ja kulutustottumukset muuttuvat, mutta reagoivatko palvelut uusiin tarpeisiin? Teemanumero käsittelee sekä julkisia että kaupallisia tulevaisuuden lähipalveluita. Lehtijutuista selviää, miten esimerkiksi väliaikaisuus, paikallisten intressien huomioiminen ja kaavaratkaisut vaikuttavat palvelurakenteen muovautumiseen.

Vuoden 2012 viimeinen teemanumero käsittelee kestävää maataloutta. Onko kotimaisella ruokatuotannolla ja maatalous­yrittäjyydellä tulevaisuutta? Mikä on kaupunkiviljelyn potentiaali suurten ihmismassojen ruokkijana? Puheenvuorossa Riikka Kaihovaara kirjoittaa fosforin merkityksestä.

Suomella on tuhannen taalan paikka saattaa lähidemokratia 2000-luvun vaatimuksia vastaavalle tasolle. Mitä pitäisi tehdä – sitä käsitellään Tuuman teemanumerossa.

Vihreän Tuuman ensimmäinen numero käsittelee vihreää taloutta. Riittävätkö markkinamekanismit ohjaamaan talouden kestävälle uralle, vai tarvitaanko isompia rakenteellisia muutoksia?

Vihreä Tuuma julkaisee artikkeleita myös teemanumeroiden ulkopuolella.