Vihreä Talous

1/2012

Vihreän Tuuman ensimmäinen numero käsittelee vihreää taloutta. Riittävätkö markkinamekanismit ohjaamaan talouden kestävälle uralle, vai tarvitaanko isompia rakenteellisia muutoksia?