Tulevaisuuden lähipalvelut

1/2013

Väestörakenne ja kulutustottumukset muuttuvat, mutta reagoivatko palvelut uusiin tarpeisiin? Teemanumero käsittelee sekä julkisia että kaupallisia tulevaisuuden lähipalveluita. Lehtijutuista selviää, miten esimerkiksi väliaikaisuus, paikallisten intressien huomioiminen ja kaavaratkaisut vaikuttavat palvelurakenteen muovautumiseen.