Luonnon monimuotoisuus

3/2018

Luonnon monimuotoisuus on uhattuna niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Vihreä Tuuma -lehden teemanumero tarkastelee ilmiötä eri näkökulmista ja esittelee tapoja varjella ja lisätä luonnontilaisia alueita.