Päätös lakkauttaa Pohjoismainen vastarintaliike ei ole hillinnyt sen toimintaa

Toteutuessaan Pohjoismaisen vastarintaliikkeen Suomen osaston lakkauttaminen antaisi keinoja järjestäytyneiden uusnatsien toiminnan hankaloittamiseen, mutta lakipykälät yksinään eivät riitä.

Uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) Suomen osasto määrättiin lakkautettavaksi 30.11.2017. Päätöksen teki Pirkanmaan käräjäoikeus sen jälkeen, kun poliisihallitus oli näin esittänyt maaliskuussa 2017. Lisäksi tuomioistuin määräsi lakkautettavaksi Pohjoinen perinne ry:n, joka on muun muassa kerännyt varoja liikkeen toimintaan ja julkaissut Vastamedia-lehteä.

Päätöksessä PVL:n todetaan toimivan olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, sillä yhdistys sai tuomiolle jatkokäsittelyluvan. Helmikuun 16. päivä Turun hovioikeus hylkäsi Poliisihallituksen vaatimuksen yhdistyksen asettamisesta väliaikaiseen toimintakieltoon. Päätöksessä todettiin, että koska Pohjoismainen vastarintaliike on rekisteröimätön yhdistys, olisi kielto vaikutukseton.

Pohjoismainen vastarintaliike on Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa toimiva uusnatsijärjestö, joka muun muassa kouluttaa ja rohkaisee aktiivejaan väkivallankäyttöön vihollisikseen kokemiaan ihmisiä vastaan. PVL:n päämäärä on pohjoismainen, kansallissosialistinen valtio.

Vaikka PVL:n kieltämistä on vaadittu, on se – etenkin kun PVL saa vielä toimia – herättänyt kysymyksiä siitä, miten sen toimintaan aiotaan tai ylipäätään voidaan puuttua. Lakkautuspäätöksen jälkeen PVL on ollut tunnuksineen julkisesti esillä lukuisia kertoja. Itsenäisyyspäivänä, kuusi päivää käräjäoikeuden päätöksestä, PVL järjesti marssin, johon osallistui järjestön jäseniä Suomesta ja muista pohjoismaista. Marssin jälkeen joku tai jotkut osallistujista pahoinpiteli heitä kritisoineen ohikulkijan, vaikka poliisi oli paikalla. Tapahtuma tallentui videolle, mutta poliisi tarkisti ainoastaan pahoinpidellyn henkilötiedot.

Tammikuussa 2018 PVL kävi liimailemassa tarrojaan vihreiden presidenttiehdokkaan Pekka Haaviston vaaliteltalla pelotellen siellä olleita ihmisiä. Helmikuun aikana PVL oli ainakin kahdesti lippuineen jakamassa propagandaansa Helsingin Asema-aukiolla, paikassa, missä Jesse Torniainen potkaisi PVL:n katutapahtuman ohi kulkenutta Jimi Karttusta syyskuussa 2016.

Karttunen kuoli viikkoa myöhemmin, ja Torniainen sai tammikuussa 2018 vankeustuomion törkeästä pahoinpitelystä. Tuomio nousi hovioikeudessa, koska sillä katsottiin olleen rasistinen motiivi. Viimeisimmässä katutapahtumassaan helmikuun 17. päivänä järjestön esitteen rypistänyt henkilö kertoi sosiaalisessa mediassa jonkun tapahtumaan osallistuneista pahoinpidelleen, ja Jesse Torniaisen seuranneen ja valokuvanneen, häntä. Torniainen nähtiin kuvaamassa myös Helsinki Pride -kulkueen osallistujia kesäkuussa 2017, ja PVL on toisinaan julkaissut nettisivuillaan kuvia ihmisistä yrittääkseen selvittää näiden henkilöllisyyden.

PVL:n vuoden 2016 Asema-aukion katutapahtumaan oli haettu ja saatu poliisilta lupa. PVL on siis saanut toimia poliisin luvan kanssa jo ennen lakkauttamispäätöstä, vaikka yhdistys on ollut uhmakas ja avoimen kansallissosialistinen ja rasistinen. Suojelupoliisi sanoo seuranneensa yhdistystä jo vuodesta 2009 lähtien, joten sen luonne on ollut tiedossa myös siellä. Monille poliittista kenttää seuranneelle maallikollekin PVL on ollut tuttu toimija jo vuosien ajan.

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja Suomen lait perusteena lakkauttamiselle

Pirkanmaan käräjäoikeus toteaa päätöksessään muun muassa seuraavaa:

”Yhdistyksen tarkoitus, tavoitteet ja toiminta osoittavat kysymyksessä olevan yhdistys, joka ei nauti Suomen perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taattuja oikeuksia ja vapauksia, vaan kyse on näiden oikeuksien ja vapauksien väärinkäytöstä. PVL kansallissosialistisine ohjelmineen ja siihen liittyvine vihapuheineen ei nauti sananvapauden suojaa eikä tuollaiseen aatteeseen nojaava voi vedota tehokkaasti myöskään yhdistymisvapauteensa.”

Oikeustieteen professori Juha Lavapuro Turun yliopistosta on vaatinut PVL:n lakkauttamista vedoten ”perustuslaissa turvattuihin perusoikeuksiin sekä Suomea velvoittaviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin”. Hän sanoo, että lakkauttamisen ansiosta Suomen voidaan sanoa noudattavan aiempaa paremmin YK:n rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen vaatimuksia.

”Sopimus edellyttää muun muassa, että sopimusvaltiot tuomitsevat kaiken propagandan ja kaikki järjestöt, joiden perustana ovat aatteet tai opit jonkin rodun tahi samaa ihonväriä tai etnistä alkuperää olevan henkilöryhmän paremmuudesta tai jotka pyrkivät perustelemaan tai edistämään rotuvihaa ja syrjintää missä muodossa tahansa, sekä sitoutuvat ryhtymään välittömiin positiivisiin toimiin poistaakseen kaiken sellaisen syrjinnän ja siihen yllyttämisen.”

Lavapuron mukaan sopimusvaltioiden ”tulee tässä tarkoituksessa muun muassa selittää laittomiksi ja kieltää järjestöt samoin kuin organisoitu ja muu propagandatoiminta, joka edistää rotusyrjintää ja siihen yllyttää, sekä pitää tällaisiin järjestöihin tai tällaiseen toimintaan osallistumista lain mukaan rangaistavana tekona”.

Lavapuro onkin tyytyväinen yhdistyksen lakkauttamiseen.

”Se oli hyvin perusteltu, punnittu ja lopputulokseltaan oikea päätös.”

Mikäli käräjäoikeuden päätös jää voimaan, PVL:n toiminnasta tulee laitonta. PVL:n nimissä ei saisi enää kokoontua eikä sillä myöskään olisi lupaa enää ottaa uusia jäseniä. Yhdistyksen nimissä ei myöskään voisi harjoittaa varainhankintaa.

Pohjoinen perinne on rekisteröity yhdistys, joten sen toimintaan voitiin puuttua heti päätöksen jälkeen. Yhdistyksen omaisuuden hoitoon ja alasajoon määrättiin uskottu mies, asianajaja Kaarle Gummerus. Joulukuussa PVL:n kadulle.com-nettikauppa suljettiin. Sulkemisen takana ei kuitenkaan ole Gummerus.

”Emme ole pystyneet sulkemaan nettikauppaa, sillä domain on rekisteröity ulkomaille. Olemme kyllä seuranneet, että nettikauppa ei toimi. Sikäli tässä ei ole ongelmaa.”

Gummerus kertoo, että omaisuutta on saatu jossain määrin otettua haltuun.

”Minun tehtäväni on pitää omaisuus hallussa ja olla hävittämättä sitä mihinkään. Toimimme lainvoimaisen päätöksen perusteella. Joko haltuun määrätty omaisuus pysyy uskotulla miehellä, ja ryhdyn lainmukaisiin toimenpiteisiin omaisuuden sijoittamiseksi asianmukaisesti, tai mikäli lakkauttamispäätös menee nurin, omaisuus palautetaan Pohjoinen perinne ry:lle”, kertoo Gummerus.

PVL:n kriminalisoinnin myötä jotkut ovat toivoneet, että esimerkiksi antifasistien toimintaan puututtaisiin lakiteitse. Pian lakkautuspäätöksen jälkeen perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura Huhtasaari esitti antifasistisen toiminnan kieltämistä. Tuolloin hän kommentoi Iltalehdelle:

”Molempien organisaatiot ovat militaristisia aina yhtenäistä pukeutumista myöten ja molempia johdetaan Ruotsista. Antifa-liike on tuhonnut demokraattien puolueen tiloja, kauppojen ikkunoita sekä yksityisten kansalaistenkin omaisuutta autojen polttamisineen.”

”Huhtasaaren kommentti ilmentää vaaraa: katse pyritään kääntämään itsestä toisiin. On aika erikoista vaatia kiellettäväksi toimintaa, joka kritisoi toimintaa, joka on katsottu lain tai hyvien tapojen vastaiseksi”, toteaa Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden professori Matti Tolvanen.

Varis-verkostossa ollaan samoilla linjoilla. Varis on fasismin vastainen verkosto, joka ”pyrkii tuhoamaan järjestäytyneen fasismin ja poistamaan sen yhteiskunnallisen kasvualustan”. Verkostosta kerrotaan sen seuranneen ja analysoineen PVL:n kehitystä tiiviisti ja vastustaneen sen toimintaa erilaisin keinoin useiden vuosien ajan.

”Pidämme kummallisena julkisuudessakin esitettyjä mielipiteitä, joissa uusnatsijärjestön lakkauttamisperusteita on pyritty kääntämään myös fasisminvastaisen toiminnan kriminalisoimiseen. Kyse on poliittisesta tempusta, jolla pyritään viemään huomio varsinaisesta ongelmasta, eli natsidiktatuuriin tähtäävästä järjestäytyneestä liikkeestä. Fasismin vastaisen toiminnan kriminalisointi olisi itsessään demokratian tilan kaventamista ja hyökkäys kaikkia niitä vastaan, jotka tekevät jatkuvasti töitä demokratian, vapauden ja fasististen liikkeiden vainoamien vähemmistöjen aseman vahvistamiseksi”, sanoo Paula Varis-verkostosta.

Toiminnan mahdollista jatkua myös lakkauttamisen jälkeen

Johanna Niemi, prosessioikeuden professori Turun yliopistosta haluaa kommentoida PVL:n lakkauttamista vain yleisellä tasolla.

”Kriminalisoinnilla ja rikoslailla yleensä pyritään paitsi oikeudenmukaiseen sanktioon, myös yleisestävyyteen. Eli halutaan viestiä, että toiminta ei ole hyväksyttyä ja viestiä, että tähän toimintaan mukaan lähteminen ei ole ok henkilöille, jotka sellaista pohtivat.”

Niemi arvelee, että hyöty lakkauttamisesta on rikostutkinnallinen ja että poliisin on helpompaa kohdentaa seurantaa ja tutkintaa henkilöihin, jotka toimivat PVL:n tunnusten alla, kun se on kiellettyä toimintaa.

Niemen mukaan haittana voi toisaalta olla se, että toimintaa jatketaan ilman tunnuksia ja sen havaitseminen voi olla poliisille vaikeampaa.

Samoja riskejä tunnistaa myös Matti Tolvanen.

”Sen näyttäminen, että kyseessä olisi lakkautetun yhdistyksen toiminnan jatkaminen toisessa muodossa, on erittäin vaikeaa. Kokoontumisvapaus on kuitenkin varsin vahva ja keskeinen perusoikeus.”

Vaikka yhdistys määrättäisiin toimintakieltoon, on sen jäsenten mahdollista jatkaa toimintaansa. Lakkautuksen jälkeen PVL:n toimijat voivat perustaa uuden järjestön ja hoitaa raha-asioitaan henkilökohtaisten pankkitiliensä kautta. Jäsenhankintaa PVL on tehnyt ennenkin esimerkiksi valkoisen vallan musiikkitapahtumien ja henkilökohtaisten suhteidensa kautta, joten jäsenhankinta on jatkossakin helppo pitää salassa viranomaisilta. Ennen vuoden 2016 itsenäisyyspäivän marssia järjestö ei ole katutapahtumiaan etukäteen julkisesti mainostanut, vaikka julkistakin toimintaa on ollut, kuten lentolehtisten jakamista.

Paula kertoo, että monet PVL:n aktiiveista ovat olleet toiminnassa viisi, kymmenenkin vuotta ja arvelee, että käräjäoikeuden päätös tuskin saa näitä lakkaamaan toimimasta natsiliikkeessä.

”Toimintaa voidaan jatkaa eri tunnuksilla tai maan alla. Muun muassa lakkautusoikeudenkäynteihin osallistuneet Jesse Torniainen, Tomi Tiihonen ja Antti Niemi ovat kaikki liikkeen pitkäaikaisia jäseniä”, hän painottaa.

Koska Varis-verkostossa ei uskota kriminalisoinnin lopettavan natsien toimintaa, kehottaa verkosto ihmisiä liittymään antifasistiseen toimintaan:

”Jokaisen vastuulla on järjestäytyä poliittisesti, jotta voimme yhdessä vastata äärioikeiston väkivaltaisiin ja lisääntyviin hyökkäyksiin. Tämä vaatii monenlaista ruohonjuuritason toimintaa kaduilla, kouluissa, työpaikoilla ja kaikkialla missä ihmiset elävät.”

Miten käy sananvapauden, ja loppuuko uusnatsien toiminta?

Yhdistyksiä ja poliittista toimintaa kriminalisoitaessa on joissakuissa herännyt huoli sananvapauden toteutumisesta. Sananvapaus ei kuitenkaan kata kaikkea, kuten kiihottamista kansanryhmää vastaan, joka on Suomessa jo juridisesti tuomittava teko.

”Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattu sananvapaus ei suojaa rasistista vihapuhetta. Rotusyrjintäsopimus edellyttää sekin nimenomaan rotusyrjintää edistävien ja siihen yllyttävien järjestöjen kieltämistä”, muistuttaa Juha Lavapuro.

Mitä mieltä tähän juttuun haastatellut oikeusoppineet ovat, loppuuko uusnatsien ja rasistien toiminta PVL:n lakkauttamiseen?

”Voi olla, ettei lopu. Nyt meillä on kuitenkin ennakkotapaus. Rasistiset ja muut PVL:n kaltaiset yhdistykset voidaan lakkauttaa”, kiteyttää Lavapuro.

Johanna Niemi taas toteaa, että poliisi ei pysty poistamaan ongelmaa yksin.

”Kyllä aina tarvitaan kansalaisyhteiskuntaa ja erilaisia muita toimintasääntöjä ja -kulttuureita kuin rikoslaki.”

”Poliisi ei yksin pysty rasismia yhteiskunnasta poistamaan. Asenteet muuttuvat vain siten, että kansalaisten valtaenemmistö kääntää selkänsä ääriaineksille. Näin on tapahtunut Suomessa sekä 1930-luvulla että 1940-luvulla”, sanoo Matti Tolvanen.

Leona Kotilainen

Leona Kotilainen kirjoittaa asioista, joista haluaisi itsekin lukea.

Lähteet

Juha Lavapuro & Tuomas Ojanen: Vastarintaliikkeen toimintaan on puututtava – Suomen ihmisoikeusvelvoitteet edellyttävät sitä

Käräjäoikeuden päätös (Huom: Linkki ohjaa vastarintaliikkeen sivulle!)

Rasmus Karppisen Twitter-päivitys 

Varis-verkoston Paulan nimi on pseudonyymi.