”Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia”

Vuonna 1995 Euroopan neuvoston kampanja rasismia ja muukalaisvihaa vastaan nosti lauseen “kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia” ihmisten tietoisuuteen. Kampanjan slogan tiivistää yhdenvertaisuuden käsitteen erinomaisesti: me olemme iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta, vammasta, uskonnosta, kielestä, vakaumuksesta, mielipiteestä tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta yhdenvertaisia lain edessä. Näin säätää myös Suomen perustuslain kuudes pykälä, ja samalla kieltää erilaisuuksiimme perustuvan perusteettoman syrjinnän.

Lain lupauksista huolimatta emme kuitenkaan aina tule kohdelluiksi yhdenvertaisina. Rasismi, sekä rakenteellinen että yksilöiden arjessa ylläpitämä, rajoittaa rodullistettujen yksilöiden vapautta toimia ja toteuttaa itseään. Vuoden 2015 Eurobarometriin vastanneista suomalaisista 64% koki, että etniseen alkuperään perustuva syrjintä on erittäin yleistä maassamme. Tuoreen tutkimuksen mukaan lähes 70 % vammaisista kertoi kokeneensa syrjintää työnhaussa vammaisuutensa vuoksi. Yhdenvertaisuuden eteen on vielä tehtävä paljon työtä arjessa ja asenteissa.

Perustuslaki säätää meidän kaikkien olevan yhdenvertaisia lain edessä, mutta monesti nimenomaan lakipykälät rajoittavat vapauttamme.

Perustuslaki säätää meidän kaikkien olevan yhdenvertaisia lain edessä, mutta monesti nimenomaan lakipykälät rajoittavat vapauttamme. Esimerkiksi kipeästi päivitystä kaipaava translaki kohtelee epätasa-arvoisesti sukupuoltaan korjaavia yksilöitä, ja nykyinen äitiyslaki ei tunnusta naisparien molempien osapuolien vanhemmuutta automaattisesti, vaan pakottaa vanhemman adoptoimaan oman lapsensa.

Lakia voi kuitenkin muuttaa, kuten tänään keskiviikkona 28. helmikuuta 2018 eduskunnan suureen saliin äänestykseen tuleva äitiyslakialoite osoittaa. Yhdenvertaisuuden edistäminen on pitkäjänteistä työtä, jota varten tarvitaan tietoa ja tahtoa rakentaa parempaa maailmaa jokaiselle.

Luet Vihreän Tuuman yhdenvertaisuusnumeroa, joka on toteutettu yhteistyössä Vihreän liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän kanssa. Tässä numerossa pureudutaan ajankohtaisiin yhdenvertaisuuskysymyksiin, jotka rajoittavat ihmisten mahdollisuuksia toimia ja toteuttaa itseään vapaasti.

Janette Huttunen on valtio-opin tohtorikoulutettava, Vihreiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän puheenjohtaja sekä Tuuman Yhdenvertaisuus-numeron päätoimittaja.